Buradasınız
Ana sayfa > Çok Okunanlar > Eğitim > Muhasebe

Proforma fatura nasıl düzenlenir

Proforma Fatura Nedir? Proforma fatura teklif özelliği taşıyan yurt içi veya yurt dışındaki firmalara ürünün teklifi niteliğinde verilen faturalardır.  Düzenleyen firma içinde alan firma içinde herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu faturalarda normal faturalarda bulunan seri numarası yazmamaktadır. Mali açıdan değersiz olarak kabul ettiğimiz bu proforma fatura Türk Ticaret Kanununda da herhangi

Kurumlar vergisi

Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergi türüdür. Kurumlar vergisinin oranı %20'dir Kurumlar vergisine tabi olanlar: Kurumlar vergisine kanunun 1. maddesine göre aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir: a) Sermaye şirketleri. b) Kooperatifler. c) İktisa dî kamu kuruluşları. ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler. d) İş ortaklıkları. (2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir

Gelir vergisi nedir?

Şimdi gelir vergisi nedir bunun hakkında konuşacağız. İşimizi kurduk çalışıyoruz faturamızı da kesiyoruz burdan sonra işler başlıyor. Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Geliri meydana getiren unsurlar nelerdir? Ücretler Ticari kazançlar Serbest meslek

Özlük dosyası hakkında…

Özlük dosyası nedir? Özlük dosyası işverenin işçi hakkında tutması gereken evrakların bütünüdür. Özlük dosyasının işveren tarafından tutulması ve istenildiği taktirde yetkili memurlara göstermesi zorunludur. Özlük dosyasında neler olmalı? iş kanununda işçi/personel özlük dosyasında bulunması gereken evraklar diye açıkça belirtilmiş bir liste yoktur. Fakat iş kanunu gereği işçi-işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda kanıt niteliği olması

Stok nedir? Stok yönetimi nasıl yapılır?

Stok nedir: Stok bir firmanın üretim yapması için gerekli ham maddenin, yarı mamülün veya mamülün elinde bulundurduğu bölümdür. Neden stok tutma ihtiyacı vardır: Her ne kadar ticaret hayatında işimizi bilerek yapsakda bazı zamanlar olurki ürün talebi fazlalaşabilir firmalar talebi karşılamak için elinde bir miktar ürün bulunması gerekmektedir. Stok tutmak ayrıyeten lojistik maliyetlerini de

Fatura nedir? Fatura nasıl kesilir?

Mesleğimiz icabı bilgimizin olduğu bir konuda muhasebe bu yazıda fatura ile ilgili bi kaç şey anlatacağım... Fatura nedir? Fatura kıymetli ve resmi bir evraktır maliye bakanlığı onayı ile yetkili matbaalar basabilir. Fatura genel tanımı ile satılan bir mal veya hizmetin cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını içeren ve satıcı tarafından düzenlenen bir

Top