Buradasınız
Ana sayfa > Kalemimden... > Doğaya verdiğimiz zararlar

Doğaya verdiğimiz zararlar

Doğaya verdiğimiz zararlar….

İnsanoğlunun doğayla olan ilişkisi doğumuyla başlar ve doğrudan etkileşim halindedir. Temel ihtiyaçları doğrultusunda doğayla olan etkileşimi sebebiyle insan oğlu ekolojik sistem içerisinde büyük rol sahibidir.  İnsanların doğayla olan ilişkisinde doğadan aldıkları ve doğaya verdikleri vardır. Bu alış veriş her zaman iki tarafında yararına olmayabiliyor ve bir taraf bu işten zararlı çıkabiliyor.

Doğa da insanoğluyla olan ilişkisinde zararlı çıkmaya devam ediyor (doğa kaybederse biz kaybedeceğiz). İnsanoğlu geliştirdiği teknoloji, doymak bilmeyen hırsları, bilinçsiz tarım ve daha birçok sebeple doğaya büyük zararlar veriyor. Bu zararların en başlıcaları; hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği.

Hava Kirliliği;

Soluduğumuz hava kalitesi sağlığımıza doğrudan etkisi olduğu herkesçe ve çağlardan beri bilinmektedir. Normal olarak havanın %78,084’ü Azot (N2), % 20,946 Oksijen (O2), %0,934 Argon (Ar), %0,035 Karbondioksit (CO2) oluşturmaktadır. Geriye kalan % 0,001’i Neon (Ne), Metan (CH4), Helium (He), Hidrojen (H2) ve Kripton (Kr)’dan meydana gelmektedir. Ayrıca Atmosfer kütlesinin yaklaşık %0,25’i su buharıdır.

Dolaysıyla insan sağlığını veya çevresel dengeleri bozacak şekilde havanın birleşiminin değişmesine ya da havada bulunmaması gereken maddelerin havaya karışmasına hava kirliliği denilir.

Hava kirliliği, nüfusun artması, kentlerin büyümesi, endüstrinin gelişmesiyle artan oranda ve değişen içerikte etkilerini sürdürmektedir. Kent merkezlerinde enerji tüketimi, fosil yakıt yanması, motorlu taşıtların artmasıyla hava kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Trafik, ulaşım, endüstri ve ısınmadan kaynaklanan kirleticiler hava kirliliğinin başlıcaları. Hava kirleticilerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin zaman, mekan, etki süresi, konsantrasyon ve diğer karakteristiklerine bağlı olduğu bilinmektedir. Hava kirliliği bir yandan kalp ve akciğer hastalıklarına bağlı ölüm oranını artırırken, diğer yandan bu hastalıklara bağlı hastane başvurularını artırmaktadır. Bundan başka, hava kirliliği özellikle çocukların akciğer gelişimini olumsuz etkilemekte ve kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik hava yolu hastalıkların prevalansını artırmaktadır.

Peki nasıl önlenir?

 • Sanayi atıklarının havaya direk olarak salındmadan filtre sisteminden geçirilmesi gerekir.
 • Katı yakıtların azaltılarak doğal gez kullanımına önem verilmesi gerekir.
 • Özel araçlar yerine toplu taşıma araçları kullanılmalı.
 • Şehir yerleşiminde rüzgarın yönü dikkate alınmalıdır.
 • Ormanlık arazilere gereken önem verilerek şehir içine de mümkün olduğu kadar ağaçlandırma çalışması yapılmalı.

Su Kirliliği;

İnsan için en önemli yaşam kaynaklarından birisi olan su bulunduğumuz dönem şartlarında iyiden iyiye kirlenmiş, insanların suya erişebilirliği düşmüş, milyonlarca insan su kıtlığından veya kirli sulardan yaşamını yitirir hale  gelmiştir.

Göller, ırmaklar, denizler ve okyanuslar dünya üzerinde ki su rezervleri ve bu rezervlere insan oğlunun zararlı atıkları atması sonucunda kirletmesi kullanılamaz hale getirmesi ile oluşan, yaşam kaynağından zehir yuvası halini alan göller, ırmaklar, denizler ve okyanuslar….

Su kirliliğinin en önemli sebepleri arasında Endüstriyel atıklar, şehir kanalizasyonları ve zehirli atıklar bulunmakta.

Su kirliliği; ishal, kolera, dizanteri, tifo, çocuk felci ve ateşli hastalıklar gibi birçok hastalığa sebep olmakta. İçme suyunun kirlenmesi ile dünya genelinde her yıl 500 bin civarında insan yaşamını yitirmekte.

Suların kirlenmesi sadece insan oğlunu değil bütün ekosistemi etkilemekte olduğunun bilincinde olmamız gerekmekte.

Su hayattır….

Peki nasıl önlenir?

 • Sanayi atıklarının filtre sistemi ile arıtılarak akarsulara verilmesi sağlanmalı. Devlet tarafından bu kontrollerin sıklaştırılması gerekmektedir.
 • Çöp, kanalizasyon ve diğer atıkların akarsulara atılması engellenmeli.
 • Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara erişmesi engellenmeli.
 • Arıtma tesisleri kurulmalı.
 • Belirli yerlerde aşırı nüfuslanmanın önüne geçilmelidir.

Toprak Kirliliği;

Hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur. Bir gram toprağın içerisinde, milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için

bunların hepsinin ayrı önemi bulunmaktadır.  Unutulmamalıdır ki kaybedilen toprağın tekrar kazanılması çok zordur örneğin toprağın 1 cm’lik üst tabakası, ancak birkaç yüzyılda oluşabilmektedir.
Dünyadaki toprakların ancak 1/10’inde üretim yapılabilmektedir.
Yirminci asrın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir. Zararlı gazlar havaya yayılmakta ve solunum yolu ile büyük bir kısmı canlılara zarar vermekte kalan kısmı ise yağmurlar ile toprağa inmektedir.
Peki nasıl önlenir?
 • Ağaçlandırmaya gereken önem verilmeli ve ormanlar korunmalıdır.
 • Bilinçli tarım yapılarak toprağa verilebilecek zarar minimize edilmelidir.
 • Endüstriyel atıklar filtre edilmeli arıtılmadan doğa ile etkileşime geçirilmemelidir.

Unutulmamalıdır ki yaşayabileceğimiz bir dünyamız var…

Ahmet
Sıradan birisi olarak blog yazarak kendimi aşmaya çalışma çabam var. Kişisel blog olarak ilk deneyimim olan bu sitede kendimi geliştirmeye ve yararlı olabilmeye çalışıyorum...

Bir Cevap Yazın

Top
%d blogcu bunu beğendi: