Buradasınız
Ana sayfa > Çok Okunanlar > Eğitim > Muhasebe > Kurumlar vergisi

Kurumlar vergisi

Kurumlar vergisi nedir?

Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergi türüdür. Kurumlar vergisinin oranı %20’dir

Kurumlar vergisine tabi olanlar:

Kurumlar vergisine kanunun 1. maddesine göre aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:
a) Sermaye şirketleri.
b) Kooperatifler.
c) İktisa
dî kamu kuruluşları.
ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.
d) İş ortaklıkları.
(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur

Tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet nedir?

Tam mükellefiyeti ilgili kanunun 3. maddesi;

Tam mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye’de
bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler şeklinde açıklamaktadır.
Dar mükellefiyeti ilgili kanun;
1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de
Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler şeklinde açıklamaktadır.
Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur:
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye’de iş yeri olan veya daimî temsilci
bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticarî
kazançlar (Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları malları Türkiye’de satmaksızın
yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye’de satmaktan maksat, alıcı
veya satıcının ya da her ikisi
nin Türkiye’de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye’de yapılmasıdır.).
b) Türkiye’de bulunan ziraî işletmeden elde edilen kazançlar.
c) Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları.
ç) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye’de kiralanmasında
n elde edilen iratlar.
d) Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratları.
e) Türkiye’de elde edilen diğer kazanç ve iratlar.
(4) Bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye’de elde edilmesi ve Türkiye’de daimî
temsilci bulun
durulması konularında, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(5) Kanunî merkez: Vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya
sözleşmelerinde gösterilen merkezdir.
(6) İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.
Daha detaylı bilgiler için Kurumlar Vergisi Kanunu’na bakabilirsiniz.

Kurumlar vergisi yıllara göre oranlar:

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

Hesap Dönemi
Oranı
Dayanağı
2017 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2016 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2015 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2014 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2013 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
Ahmet
Sıradan birisi olarak blog yazarak kendimi aşmaya çalışma çabam var. Kişisel blog olarak ilk deneyimim olan bu sitede kendimi geliştirmeye ve yararlı olabilmeye çalışıyorum...

Bir Cevap Yazın

Top
%d blogcu bunu beğendi: